Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid

“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.

19.06.2019 |Make Europe Sustainable for All

Op 18 juni publiceerde SDG Watch Europe het rapport “Falling through the cracks: Exposing inequalities in Europe and beyond”. Chantal Van den Bossche (WECF), auteur van het hoofdstuk over Nederland zegt: “Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”. 

Het rapport gaat in op de impact van groeiende ongelijkheid op mensen en natuur. Ongelijkheden worden in kaart gebracht op nationaal en Europees niveau. Het rapport bestaat uit 15 nationale rapporten en 11 thematische rapporten over de belangrijkste dimensies van ongelijkheid, bijvoorbeeld gender, leeftijd en etniciteit. 

SDG Watch Europe, dat bestaat uit een coalitie van maatschappelijke organisaties uit heel Europa, komt met het rapport vanuit de overtuiging dat het bestrijden van ongelijkheden (doel nummer 10) de basis is voor het bereiken van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s zijn niet alleen relevant voor landen in het Zuiden van de wereld. Ook in Europa en in Nederland moeten deze doelen worden gehaald. 

In 2019 wordt de voortgang met betrekking tot SDG 10 beoordeeld op VN-niveau. Zoals het er nu naar uit ziet halen de lidstaten van de EU het doel om ongelijkheden te verminderen in 2030 niet. In het rapport wordt de nieuwe Europese Commissie opgeroepen om ongelijkheden tussen en binnen landen te verkleinen, bijvoorbeeld door het aanpakken van belastingontwijking. 

Ook in Nederland is er nog genoeg te doen. “We maken ons in het bijzonder zorgen over de groeiende kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs, hardnekkige traditionele rollenpatronen waardoor bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen blijven bestaan, en de te hoge CO2 uitstoot. Vervuiling en klimaatverandering treft mensen met minder geld en macht harder en vergroot de ongelijkheid,” zegt Chantal Van den Bossche. Daarnaast wordt er in het rapport ook aandacht besteed aan de ongelijkheid vanuit een historisch perspectief, en de rol die Nederland hierin heeft kijkende naar zijn koloniale verleden. 

In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan om de ongelijkheid in Nederland te bestrijden. Lees hier de samenvatting en het hoofdstuk over Nederland

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019