Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Visie & Strategie

Women Engage for a Common Future (WECF) werd opgericht in 1994 in Nederland op initiatief van een groep Europese vrouwen na afloop van de Rio Earth Summit in 1992. De Milieutop van Rio in 1992 bracht vele actieve, enthousiaste Europese vrouwen bijeen die zich wilden inzetten voor duurzame ontwikkeling. 

De “Agenda 21” – één van de belangrijkste documenten die in 1992 in Rio werd opgesteld  – beschouwde vrouwen voortaan als één van de negen belangrijke maatschappelijke groepen als motor achter duurzame ontwikkeling. Veel toen aanwezige vrouwen besloten hun krachten te bundelen in een netwerk, met als doel het creëren van een wereld in balans; een balans tussen milieu en economie, tussen gezondheid en economische groei én tussen mannen en vrouwen.

Women Engage for a Common Future (WECF) is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties  in veertig landen verspreid over Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Door middel van lokale projecten en beleidswerk op zowel internationaal, nationaal en lokaal niveau, streeft WECF naar een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Onze missie: een gezonde leefomgeving voor iedereen

Ons hoofddoel: een eerlijke en duurzame toekomst voor iedereen.

We streven naar een wereld in balans; een balans tussen milieu en economie, tussen gezondheid en economische groei én tussen mannen en vrouwen. We stellen mannen en vrouwen in staat actief deel te nemen aan beleidsprocessen voor duurzame ontwikkeling op zowel lokaal als mondiaal niveau. Onze netwerkactiviteiten gaan uit van de visies en behoeften van onze lokale partners. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen voor lokale problemen. Met ons beleidswerk proberen we zowel lokaal, nationaal als internationaal, beleid te beïnvloeden. WECF heeft een officiële NGO-status bij de Sociaal Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), is een officiële partner van het United Nations Environment Programme (UNEP) en lid van het Europese Comité voor Milieu en Gezondheid (EEHC).

Met ons projectwerk zorgen we voor veilige en duurzame oplossingen voor lokale problemen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Ons beleidswerk op nationaal, Europees en internationaal niveau brengt in het bijzonder de perspectieven van vrouwen onder het oog van beleidsmakers.

WECF richt zich op de volgende vijf speerpunten:

  • Veilige chemicaliën & goede gezondheidszorg voor iedereen
  • Veilige en duurzame energie & klimaatbescherming voor iedereen
  • Veilige voedselproductie & duurzame plattelandsontwikkeling voor iedereen
  • Veilig water & duurzame sanitatie voor iedereen
  • Gelijke behandeling van vrouwen en mannen, milieurechten en publieke participatie

Save