Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Water & Sanitatie

WECF realiseert gedecentraliseerde, veilige, duurzame en betaalbare sanitatiesystemen in plattelandsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn droge urine separerende toiletten, ook wel ecosan genoemd. Daarnaast promoot WECF in het bijzonder de toegang tot veilig drinkwater en sanitatie in scholen.

WECF brengt problemen onder de aandacht en probeert de betrokkenheid van burgers bij duurzame water- en afvalwatersystemen te vergroten. Bovendien stimuleert zij het gebruik van betaalbare ‘community-based’ methoden voor watervoorziening in plattelandsgebieden waar een gecentraliseerde drinkwatertoevoer ontbreekt. WECF en haar partners zijn als civil society vertegenwoordigers betrokken bij het UNECE Protocol on Water and Health en bepleiten een geïntegreerde en duurzame aanpak voor het beheer van watervoorraden en stroomgebieden.


Nieuws

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018

WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018

Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018

Small is Beautiful
WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."
01.06.2018

"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018

Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Resultaat crowdfundingsactie 2016: De biogas toiletten werken!
17 toiletten zijn gebouwd, die als biogasinstallaties, menselijk afval tot energie verwerken – schoon, duurzaam en hernieuwbaar!
17.02.2017

Empower Kirgizische vrouwen in het gebruik van groene technologie – Ondersteun hun ecologische transitie!
Een groep actieve Kirgizische vrouwen bouwt een duurzaam en eco-vriendelijk resource centrum om met kleine acties grote veranderingen te bewerkstelligen
15.01.2017

WECF zoekt vrijwilliger Fondsenwerving
Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandig werkende vrijwilliger (m/v) die mee wil helpen om onze fondsenwerving richting (nieuwe) donateurs op te zetten en te ondersteunen. Fondsenwerving op ‘no pay, no cure” basis behoort tot de mogelijkheden
11.04.2016

Het hergebruik van urine en fecaliën als meststof
Sinds 2002 heeft WECF ervaring met de bouw van droge urine scheidende (Ecosan-)toiletten voor scholen en gezinnen, en ervaring met veilig hergebruik van urine en fecaliën in dertien verschillende landen in Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië
23.12.2015

Nieuwsbrief Nederlandse ambassade Georgie wijdt aandacht aan WECFconferentie
Mensgerichte water en sanitatiebeheer en duurzaam milieu was thema conferentie Khobi
18.11.2015 | Chantal van den Bossche

Zomer Rally voor Goede Doel naar Georgië: Miljoenen Europeanen nog zonder schoon drinkwater
Deze zomer vindt een bijzondere trip plaats: Een rally voor het goede doel van Amsterdam naar Tbilisi, Georgië. In twee weken rijdt damesteam ‘De Vagablondes’ 6.000 kilometer door 13 landen om geld op te halen voor het goede doel: een waterproject in een arm dorp in Armenië.
19.06.2015

EWA Kirgizië: leiderschapstrainingen en de toegang tot drinkwater
Een verhaal over WECF’s partner CAAW
29.09.2014

Europese Commissie reageert op Right2Water campagne
Water als mensenrecht wordt ondersteund door EU
18.04.2014

Publieke hoorzitting in Brussel "veilig water en sanitatie zijn een mensenrecht" groot succes!
Maandag 17 februari vond in het Europees Parlement de publieke hoorzitting voor het Europese Burgerinitiatief (European Citizens Initiative - ECI) "Veilig water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!" plaats.
21.02.2014 | Margriet Samwel

Wereld Toilet Dag 2013
Poep en pies terug in de kringloop: een zegen voor onze gezondheid en onze economie
18.11.2013 | WECF

Schoon water voor Georgie
Met steun van WECF zorgt Friends of the Earth Georgia voor schoon water en fatsoenlijke duurzame sanitaire voorzieningen op het Georgische platteland
25.10.2013 | Friends of the Earth Europe

WECF Netherlands letter to government on unacceptable risks and costs of shale gas fracking
Winning van schaliegas in Nederland; een slecht idee voor mens en milieu!
13.09.2013

Terra Preta Sanitatie: door mensen gemaakte vruchtbare grond van bio-afval, uitwerpselen en houtskool
Nieuwe perspectieven op het gebied van sanitatie werden gepresenteerd op de eerste internationale Terra Preta sanitatie conferentie georganiseerd door TUHH and WECF
06.09.2013 | Fedde Jorritsma

Zonnedrogers van blik en karton
Leerzame en praktische workshops door Fedde
23.07.2013 | Ante Sellis

Rondetafelbijeenkomst op 18 februari bij Ministerie van Buitenlandse Zaken over Post-2015 agenda
Op initiatief van Rutgers/WPF, Share-Net en WECF en WO=MEN organiseerde het Ministerie van Buitenlandse zaken een ronde tafel bijeenkomst met experts op het gebied van mensenrechten, gender gelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gender & water
06.04.2013 | WECF

Partner WECF uit Moldavië winnaar VN “Water for Life –Best Practice Award”
Verenigde Naties heeft zojuist in Den Haag Award toegekend aan Oleg Rotari van Ormax voor het project ‘Veilig water en sanitatie voor iedereen in Moldavië’.
22.03.2013 | Chantal van den Bossche

Europees Burgerinitiatief - Water is een Mensenrecht
1,2 miljoen handtekeningen, maar we zijn er nog niet!
12.03.2013 | Chantal van den Bossche

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal : Right2Water Campagne heeft nog 100.000 handtekeningen nodig
Teken Europees Burgerinitiatief “Veilig Drinkwater en Sanitatie zijn een Mensenrecht” en help ons om meer handtekeningen te verzamelen
08.02.2013

Kom in actie op Wereld Toilet Dag en ook daarna: Teken het Europees Burgerinitiatief!!
Wereldwijd sterven dagelijks 3000 kinderen omdat ze geen toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiene hebben. Zelfs in de Europese regio hebben we het dan over 11.500 kinderen die jaarlijks stereven omdat ze geen toegang hebben tot veilig water, sanitaire voorzieningen en fatsoenlijke hygiene.
18.11.2012 | WECF

Water en Sanitatie zijn een Mensenrecht! Online Ondertekening is Geopend! Verspreid het Nieuws.
Wij hebben uw hulp nodig om alle burgers in Europa te bereiken. Onze eisen worden alleen maar in overweging genomen als wij meer dan een miljoen geldige handtekeningen verzamelen.
03.09.2012 | WECF

Wageningen University benoemt Grietje Zeeman, lid raad van toezicht WECF, tot hoogleraar Nieuwe publieke sanitatie
Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, heeft dr.ir. Grietje Zeeman benoemd tot persoonlijk hoogleraar Nieuwe publieke sanitatie bij de Sectie Milieutechnologie.
01.05.2012 | Persbericht Universiteit Wageningen

Sanitatie: nieuwe impulsen - Kansen Voor Nederland en Internationale Samenwerking!
BiDBook sanitatie gepresenteerd tijdens 'Five Years-Drive for Sanitation' symposium
03.10.2011 | WECF

WECF Field Officer Central Asia Fedde Jorritsma fietst over de wereld om mensen te inspireren voor een duurzame samenleving
De educatieve fiets-expeditie 'Bike the Earth' zoekt fietsers, trainers en partners
16.03.2011 | Chantal van den Bossche and Fedde Jorritsma

VN resolutie “Recht op Veilig Water en Sanitatie is Mensenrecht” onderstreept belang van kern werk WECF
Nieuw verworven mensenrecht is een belangrijkse stap voorwaarts voor armen en kwetsbaren, maar in het bijzonder vrouwen en kinderen, stelt Europees Vrouwen- en Milieu Netwerk WECF
30.07.2010

WECF in Istanbul: Hoe gaan we verder in de 21e eeuw?
WECF Panel discussie tijdens European Regional Session
18.03.2009 | WECF Persbericht

WECF charity concert in Zaltbommel church for the people of Prislop big succes
930 euro was raised to give the children of Prislop a new roof. Donate now so that we can help more Prislop fathers repairing the leaking roofs of the houses in this Romanian settlement
08.03.2009 | Chantal van den Bossche

Nederlandse studenten bezoeken WECF project in Garla Mare, Roemenie
"Garla Mare is op geen enkele kaart aangegeven"
16.09.2004