Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


“Er zitten 300 verschillende chemische stoffen in een baby”

Childproof, een consortium van middenveldorganisaties en wetenschappers, waar WECF deel van uitmaakt, is verheugd met de aandacht die de Panorama uitzending op 4 oktober besteedde aan het probleem van hormoonverstoorders

05.10.2015 |Childproof is verheugd met de aandacht die de Panorama-uitzending van gisteravond, 4 oktober, besteedde aan het ingewikkelde verhaal van hormoonverstorende stoffen. De reportage droeg ongetwijfeld bij tot de bewustmaking van het probleem van hormoonverstoorders  en bevestigde nogmaals de noodzaak dat beleidsmakers, zowel op Europees als op nationaal vlak,  meer actie ondernemen.

"Er zitten 300 verschillende chemische stoffen in een baby," zegt milieutoxicoloog Greet Schoeters (UA). Reden voldoende om ons zorgen te maken. Childproof, een consortium van middenveldorganisaties en wetenschappers, trok ook eerder al aan de alarmbel om aandacht te vestigen op de blootstellingsgevaren van hormoonverstoorders, met name voor het ongeboren kind.

De uitzending van Panorama 'Hormoonverstoring: een tikkende tijdbom' kan u zien via de volgende link: http://www.canvas.be/panorama

Volledig Persbericht (PDF) is hier te vinden

In de uitzending trok de Deense milieu- en gezondheidsexpert Philippe Grandjean (Universiteit Harvard) ook aan de alarmbel: "We spelen met de toekomst van onze kinderen als het gaat om hormoonverstoorders, dat is onethisch". Als ze op het verkeerde moment bij een baby terechtkomen, kan dat later kanker, obesitas of problemen met de voortplanting veroorzaken.

Het aantal wetenschappelijke studies dat wijst op het gevaar van hormoonverstoorders  neemt toe. Echter, de kennis van de Belgische consument over deze stoffen en hun potentiële gezondheidseffecten is veel te beperkt.  Het ongeboren kind is bijzonder gevoelig en zwangere vrouwen zijn daar best op de hoogte van. Bovendien moeten er maatregelen genomen worden om het dagelijks contact met toxische stoffen te verminderen.

Al in februari 2014 publiceerde Childproof een standpunt over hormoonverstoorders. Het deed dat vanuit de bezorgdheid dat verscheidene hormoongerelateerde ziekten en stoornissen in de lift zitten. Steeds meer elementen wijzen erop dat zogenaamde hormoonontregelaars (endocrine disrupting chemicals of afgekort EDC’s) hier een rol in spelen. Zij worden in verband gebracht met toenemende onvruchtbaarheid, stoornissen in het immuunsysteem, vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes, borst-, prostaat- en andere kankers, obesitas en diabetes. Typisch voor EDC’s is dat ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn tijdens specifieke fasen van de menselijke ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste weefsels zich nog aan het vormen zijn. Dit betekent dat kinderen in de baarmoeder, jonge kinderen en pubers bijzonder kwetsbaar zijn voor de impact van EDC’s. Vandaag de dag treffen we heel wat hormoonontregelaars aan in onze omgeving en in alledaagse producten, zoals voedselverpakkingen, speelgoed, tandpasta, elektronica en verzorgingsproducten. Tot dusver werden hormoonontregelende eigenschappen aangetroffen bij zo’n 800 chemische stoffen. Dit is waarschijnlijk echter slechts het topje van de ijsberg.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Beleid om de blootstelling aan hormoonverstoorders te beperken is er nog steeds niet, en dat terwijl de wetenschappelijk bewijzen zich verder opstapelen. De Europese Commissie heeft zelfs de criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen nog altijd niet vastgelegd, waarvoor ze zich geëngageerd had tegen december 2013.

Consumenten weten momenteel niet of een product bepaalde hormoonverstoorders bevat. Op langere termijn zouden consumenten zich bij hun aankopen eigenlijk ook niet moeten afvragen of een product nu wel of niet hormoonverstoorders bevat.

Childproof vindt dat:
•    het gebruik van hormoonverstorende stoffen uitgefaseerd moet worden. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in aanraking komen. Indien er een minder giftig of schadelijk alternatief voorhanden is,  moet de producent gedwongen worden om naar deze alternatieve stof over te schakelen. 
•    Zolang EDC’s nog aanwezig zijn in producten, moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

Namens de volgende organisaties en individuen:
Allergienet
BBL (Bond beter Leefmilieu)
Gezinsbond
Kom op tegen Kanker
WECF (Women in Europe for a Common Future)

Prof. Dr. Petra de Sutter, Head Dept. Reproductive Medicine, University Hospital Gent, Senator & MPA Council of Europe
Dr. Luc Hens, VUB
Dr. Mireille Merckx, MD PhD, Gynaecologie, verloskunde, andrologie, VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
Dr. Christophe Depamelaere, Huisarts en sportarts

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:
Gezinsbond: Helga Basteleurs (PR en pers verantwoordelijke), tel. 0478 36 54 73 en 
Danielle van Kalmthout (attachee studiedienst), tel. 0474 76 26 47, danielle.van.kalmthout@gezinsbond.be

Voor meer achtergrond informatie:
•    Standpunt Childproof EDC's: https://www.gezinsbond.be/kindnorm
•    Brochure 'Bescherm je baby, beperk hormoonverstoorders': www.gezinsbond.be/hormoonverstoorders
•    Uitzending Koppen XL van 28/09/15: http://www.een.be/programmas/koppen-xl/giftige-kleding
Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017