Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Projecten

Voor een actueel overzicht van alle lopende actuele (internationale) projecten, zie onze Engelstalige website. Voor een overzicht van WECF projecten de afgelopen jaren klik hier.International Women's Alliance 2030
De International Women’s Alliance 2030 is een coalitie van vijf mondiale en regionale vrouwennetwerken (WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development).
Donors: Europaid (DEVCO)
Partners: WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
Duration: 05/2016 - 05/2021
Een duurzaam Europa voor Iedereen
"Europa in de wereld - Bewust bezig met de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelen"
Donors: European Commission under the DEAR (Development Education) program
Partners: EEB en 28 NGOs Europawijd
Duration: 07/2017 - 07/2020
Schadelijke stoffen in weidevogelbeschermingsgebieden in Gelderland
Onderzoek naar de aanwezigheid en risico´s van pesticiden en diergeneesmiddelen in dierlijke mest en bodem in weidevogelgebieden in Gelderland. Is er een samenhang tussen contaminatie van de mest en bodem op veebedrijven en de vogelstand?
Donors: Provincie Gelderland
Partners: Buijs Agro-Services Bennekom (projectuitvoerder), WECF Nederland, ETS Netherlands
Duration: 07/2018 - 03/2019
Georgië: Zet de zon aan - leef met comfort!
WECF leert lokale bevolking in Georgie hoe zonnepanelen te maken
Donors: Europese Unie
Partners: Greens Movement, SEMA, RCDA, SDCA, NECU, ECOCLUB, Vozrojdenye
Duration: 01/2014 - 12/2018
Civiele Lokale Energie Efficiëntie Netwerk (CLEEN)
Het doel van WECF’s CLEEN-project is een partnerschap opbouwen van maatschappelijke middenveld-organisaties in Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne
Donors: Europese Unie
Partners: Akhatsikhe (Georgië), Ecoclub (Oekraïne), Gutta-Club (Moldovië)
Duration: 01/2015 - 12/2017
Overbruggen van de kenniskloof – demo boerderij in Oeganda
In samenwerking met onze lokale partnerorganisatie ARUWE, bouwt WECF in Oeganda een demonstratie boerderij om zodoende het onderwijs van lokale boeren, de huidige duurzame technologieën en de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren.
Donors: Erbacher Stichting, private donateurs
Partners: ARUWE
Duration: 05/2016 - 05/2016
Tegengaan van hormoonverstorende chemische stoffen in onze leefomgeving
Tegengaan van hormoonverstorende chemische stoffen in onze leefomgeving
Donors: Triodos Foundation
Partners: Wemos, PAN Europe
Duration: 12/2015 - 04/2016
“Empower Women – Benefit (for) All (EWA)” - WECF EWA programma
Het WECF EWA programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan de economische en politieke empowerment van vrouwen in rurale en randstedelijke regio’s met lage inkomens in zes ontwikkelingslanden (Afghanistan, Georgië, Kirgizië, Zuid-Afrika, Tadzjikistan en Oeganda).
Donors: Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland
Duration: 01/2012 - 12/2015
Communiceren over Zeer zorgwekkende stoffen (Art. 33 REACH)
Ideeënontwikkeling voor bedrijven ter verbetering van informatie en communicatie binnen de keten en naar de consument (van baby-­ en kinderproducten) over zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern – SVHC)
Donors: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Partners: IVAM Universiteit van Amsterdam, met steun van Gezinsbond, PAN Europe en ChemSec
Duration: 01/2015 - 11/2015
CHILDPROTECT: WECF start LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met Gezinsbond en PAN Europe
WECF start samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal WECF samen met haar partners beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.
Donors: Life+ project Europese Commissie, DG Milieu
Partners: PAN Europe, Gezinsbond, WECF Duitsland, WECF Frankrijk, BabyBeGood
Duration: 02/2014 - 05/2015
WECF in Kunduz
WECF en NGO Katachel uit Afghanistan werken aan verbetering sanitaire voorziening in de Kunduz-regio.
Donors: Ministerie van Buitenlandse Zaken (TMF, MFS I, FLOW) en donateurs
Partners: Katachel
Duration: 02/2004 - 02/2015
Ecosan toiletten op de Kayenje School in Oeganda
Help de Kayenje School aan hygiënische en duurzame sanitaire voorzieningen!
Donors: Privé
Partners: Kayenje Primary School Oeganda
Duration: 07/2014 - 12/2014
Tracing Nano
Tracing Nano stelt zich ten doel manieren te zoeken om nanodeeltjes te volgen vanaf het moment van productie tot en met de afval fase, zodat ook in de toekomst terug te leiden is waar de verschillende deeltjes vandaan komen, met een focus op consumentenartikelen.
Donors: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Veiligheid en Risico’s
Partners: WECF Nederland, IVAM, Natuur en Milieu, FNV, ETUI, EEB and WECF Europe
Duration: 01/2012 - 12/2013
Help de bewoners van Sverdlov aan schoon drinkwater!
Voor maar 3,50 euro helpt u de mensen in Sverdlov aan schoon drinkwater!
Donors: Prive
Partners: Bewoners van Sverdlov & World Vision
Duration: 01/2008 - 12/2013
‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken
Om burgers de kans te geven zich te informeren is WECF onlangs van start gegaan met het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’
Donors: Ministerie van I&M, Directoraat Veiligheid & Risico
Partners: RIVM, NVWA, diverse bedrijven uit MKB
Duration: 06/2012 - 01/2013
Humanitaire Dakbedekkingsproject in Prislop, Roemenië
Met dank aan giften van privédonoren uit verschillende landen hebben inmiddels 32 gezinnen in Prislop, Roemenië, platen gekregen om hun daken waterdicht te maken.
Duration: 08/2012 - 08/2012
Naar een Toekomst zonder gif
Van 2003-2006 organiseerde WECF presentaties en workshops ism Tiye en 4VO in het kader van het project "Naar een Toekomst Zonder Gif"
Duration: 02/2003 - 02/2006