Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Women2030 Coalitie lanceert website op Internationale Vrouwendag

De wereldwijde Women2030 coalitie lanceerde vandaag haar eigen website, op Internationale Vrouwendag.

07.03.2018 |De wereldwijde Women2030 coalitie lanceerde vandaag haar eigen website, op Internationale Vrouwendag. De webiste is een middel worden voor vrouwenorganisaties om hun capaciteiten te vergroten om op lokaal, nationaal en regionaal niveau de implementatie van beleid voor duurzame ontwikkeling te bevorderen.

 

Deelnemende organisaties werken aan beleidsontwikkeling en -monitoring, het mobiliseren van burgers en het delen van 'best practices'. Op onze website www.women2030.org kunnen vanaf vandaag de persoonlijke verhalen van vrouwen worden teruggelezen, in ons thema voor Internationale Vrouwendag #Press for Progress en #HerstoryofChange.

Samen met onze partners versterken wij de capaciteiten en pushen wij voor verandering en vooruitgang op lokaal, regionaal en internationaal niveau, door lokale kwesties aan het licht te brengen. 

Om bij de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) de nadruk te leggen op gendergelijkheid, zal er op onze website meer informatie gevonden kunnen worden met een kritische blik op structurele ongelijkheid en ingesleten genderrollen. De website zal beschikken over trainingsmateriaal, een brondatabase, informatie over gendergelijkheid en de SDG's, richtlijnen voor genderanalyse en beleids- en beleidsbeïnvloedingstools.

Het zal een centrale bron van informatie zijn over de voortgang van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, met de nadruk op gendergelijkheid (SDG 5), universele toegang tot water en sanitatie (SDG 6), duurzame energie (SDG 7), waardig werk (SDG 8). ), duurzame productie en consumptie (SDG 12), beperkende klimaatverandering (SDG 13) en behoud van bossen en biodiversiteit (SDG 15).

Daarnaast zal de website betrokkenheid tonen van onze organisaties uit het maatschappelijk middenveld, evenals de Women’s Major Group netwerken, met meer dan 900 lidorganisaties in meer dan 100 landen op verschillende niveaus om deze doelen te realiseren, wat een nuttig hulpmiddel is voor donoren, overheden en het grote publiek over maatschappelijke betrokkenheid bij de SDG's.

Over Women2030

Het Women2030-project wordt geïmplementeerd in 52 landen in verschillende delen van de wereld. Het wordt geleid door een coalitie van 5 netwerkorganisaties die werken voor vrouwen- en gendergelijkheid en samenwerken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) op een gender-inclusieve en klimaatvriendelijke manier te realiseren. De coalitie maakt deel uit van een 5-jarig kaderpartnerschapsakkoord met de Internationale Coöperatie arm van de Europese Commissie (DEVCO) genaamd "Vrouwen-CSO's die de SDG's Agenda 2030 implementeren." De coalitie bestaat uit WECF International, Women's Environmental Programme, Gender and Water Alliance, Global Forest Coalition , en Asia Pacific Forum over vrouwen, rechten en ontwikkeling.

Dit project krijgt hulp van de Europese Unie. De inhoud van deze campagne is de exclusieve verantwoordelijkheid van de uitvoerende partners van het #Women2030 project en kan op geen enkele manier worden beschouwd als een weerspiegeling van de opvattingen van de Europese Unie.

Meer informatie:

WECF Nederland, Chantal Van den Bossche, chantal.vandenbossche@wecf.org, 0031-6.28129992


Meer Nieuws

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018

Sascha, gefeliciteerd!
WECF International Directeur nieuw op nummer 33 in Duurzame Top 100 Dagblad Trouw
10.10.2018

Small is Beautiful
WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."
01.06.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017