Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Veel bestrijdingsmiddelen in Drents oppervlaktewater; de helft geclassificeerd als zeer gevaarlijk

WECF publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe

28.03.2017 |Utrecht 28 maart 2017 - Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF publiceert in deze Week Zonder Pesticiden een nieuw rapport "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe", waaruit blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland.

 

De situatie in Drenthe is zorgwekkend aldus WECF, Women Engage for a Common Future. In 2014 kwamen gemiddeld 14 verschillenden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voor.  Het meest belast blijkt het water bij Smilde, Oosterhesselen, Erica, Barger-Compascuum, Klazienaveen en Hoogeveen; in deze gebieden werden 25 tot 41 verschillende stoffen in sloten en kanalen gevonden. Maar liefst 74 verschillende actieve stoffen bleken in de Drentse wateren aanwezig. De helft van deze stoffen staan te boek als zeer gevaarlijk (PAN Liste of Highly Hazardous Pesticides).  
 
De werkelijke situatie zou nog ernstiger kunnen zijn: één vierde van de stoffen die in Drenthe in het monitoringsprogramma waren opgenomen, konden door analytische beperkingen niet of  gedeeltelijk gemeten worden. Het al of niet overschrijden van de vastgelegde normen  geeft overigens weinig inzicht in de werkelijke risico’s van bestrijdingsmiddelen die in het  oppervlaktewater voorkomen. WECF doet daarnaast in dit rapport voorstellen om dit Drentse milieuprobleem effectiever op te lossen
 
Sinds jaren worden door de provincie Drenthe, Waterschappen en andere belanghebbenden programma´s en maatregelen ontwikkeld om de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de agrarische sector te verminderen.  Tot nu toe waren de genomen maatregelen voor Drenthe – een provincie met zeer kwetsbare gronden - onvoldoende.  Drenthe is zelfs hekkensluiter als het gaat om duurzame landbouw: in de provincie werd in 2015 slechts 0,66% van het landbouwareaal biologisch bewerkt.
 
Pesticiden schadelijk voor mens en milieu
Margriet Samwel-Mantingh, WECF expert op het gebied van water- en voedselveiligheid stelt daarom: “Het is daarom de hoogste tijd dat ook Drenthe een duurzame land- en tuinbouw in de praktijk brengt, die bijdraagt aan een de nationale en internationale doelstellingen voor een gezonde leefomgeving, duurzame consumptie en productie en goed functionerende ecosystemen.”
 
Internationale Actieweek tegen Pesticiden
Ieder jaar vindt van 20  tot en met 30 maart jaarlijks de “Pesticide Action Week” plaats. Dit jaarlijkse internationale evenement is bedoeld om alternatieven voor pesticiden te bevorderen om het milieu en de gezondheid te verbeteren. De Week zonder Pesticiden vindt plaats in meer dan 10 verschillende landen in Europa. Dit jaar ligt de nadruk op het gebruik van alternatieven.
 
Naar een rechtvaardige, duurzame en gezonde wereld
WECF, Women Engage for a Common Future, is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met een historische focus op West en Oost- Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. WECF leden en partners werken gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Chantal Van den Bossche, Persvoorlichter WECF Tel: 06-28129992
  • Margriet Samwel-Mantingh, Senior adviser Water and Food Safety, margriet.samwel@wecf.eu

Het rapport is als PDF te downloaden van de WECF website: http://www.wecf.eu/nederland/publicaties/bestrijdingsmiddelen-Drenthe.php

Het hele persbericht is hier te vinden als PDF

Save

Save


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Presentatie Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en afname weidevogels in Gelderland
12 april 2019 presenteerden WECF en Buijs Agro-Services in het provinciehuis in Arnhem hun onderzoeksresultaten over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
19.04.2019