Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!

Laat de Europese Commissie weten dat hormoonverstorende stoffen bedreiging vormen voor volksgezondheid

13.01.2015 | Persbericht Wemos, WECF en PAN EuropeNog tot aanstaande vrijdag, 16 januari, houdt de Europese Commissie een publieke consultatie waarin iedereen die dat wil, kan aangeven hoe we het best om zouden moeten gaan met hormoonverstorende stoffen.

Wemos, WECF en PAN Europe, lid van de Europese EDC Vrij Coalitie, roepen iedereen op de enquÍte in te vullen en zo een sterk signaal te sturen naar de Europese Commissie en in het belang van het milieu en de volksgezondheid NEE te zeggen tegen hormoonverstorende chemische stoffen.

Persbericht "Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!" (PDF)
Dagelijks gebruik
Hormoonverstorende stoffen (endocrine disrupting chemicals of EDCís) zijn stoffen die de werking van natuurlijke hormonen en het hormonaal evenwicht in ons lichaam kunnen ontregelen. Uit recent onderzoek blijkt dat elke Europese burger EDCís in zijn lichaam heeft. Veel producten die we dagelijks gebruiken, bevatten dergelijke stoffen: voedselverpakkingen met plasticfolie en blik, verzorgingsproducten zoals deodorants en cosmetica, luchtverfrissers, elektronische producten (zoals laptops) en schoonmaak- en ontsmettingsproducten.  Ieder huishouden wordt zonder het te weten blootgesteld aan een groot aantal EDC's in kleine hoeveelheden. Op die manier komen we via zo veel verschillende bronnen in aanraking komen met hormoonverstoorders dat dit schade kan opleveren voor zowel mens als milieu.
De effecten van EDCís zijn sterk afhankelijk van het moment van blootstelling. Met name tijdens kritieke fasen van de zwangerschap (foetale ontwikkeling), baby- en vroege kinderperiode en de peutertijd  kunnen zelfs kleine doses van deze stoffen schadelijk zijn voor de ontwikkeling. Gezondheidseffecten treden vaak pas later in het leven op. Bescherming tegen EDCís in deze gevoelige fasen is dan ook erg belangrijk.

Gezondheidsrisico's
Wetenschappelijk bewijs legt meer en meer verband tussen verlaagde vruchtbaarheid van jonge mannen, vervroegde pubertijd van meisjes, bepaalde soorten kanker en de toename van het gebruik van hormoonverstoorders in dagelijkse producten. Ook De Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Parlement trokken al aan de alarmbel over de gezondheidsrisicoís als gevolg van deze chemische stoffen.

Helaas liet de Europese Commissie de afgelopen jaren niet zien haast te maken met het reguleren en elimineren van de blootstelling aan EDCís. Zo haalde ze deadline van december 2013 voor het vastleggen van criteria voor het identificeren van EDCís niet.

Europese EDC Vrij Coalitie
Onder invloed van intensief lobbywerk door de industrie heeft de Europese Commissie acties tegen hormoonverstorende stoffen Ďon holdí gezet. De Commissie is wel een  publieke raadpleging gestart om reacties te verzamelen bij het grote publiek.  De  publieke raadpleging bleek echter zeer technisch en daarom niet geschikt voor burgers. De EDC vrij coalitie besloot een publieksvriendelijke versie te maken in 7 talen, waaronder het Nederlands.

www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl.

Voor WECF, Wemos en PAN Europe is verder uitstel onaanvaardbaar: Ze roepen dan ook op om via het online platform massaal deel te nemen aan de consultatie.

******
Noot aan de redactie:
De coalitie EDC-Free Europe, die honderden organisaties uit heel Europa vertegenwoordigt, waaronder Wemos en WECF, heeft een gebruiksvriendelijk onlineplatform in verschillende talen gecreŽerd, dat het burgers gemakkelijk maakt om deel te nemen aan de raadpleging: www.no2hormonedisruptingchemicals.org/nl. Het stelt iedereen die dat wil in staat om via deelname aan de publieke consultatie aan de Europese Commissie te zeggen: ďBan hormoonverstorende stoffen uit om onze gezondheid en het milieu te beschermen.Ē

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:


WECF : Chantal Van den Bossche, Persvoorlichter,  0031-6.28129992  chantal.vandenbossche@wecf.eu

WEMOS:  Ella Weggen, Health Advocate; 0031 6.41293 088 ella.weggen@wemos.nl

www.wecf.eu;
www.eenveilignest.nl
www.wemos.nlMeer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015