Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Kosten van chemische stoffen op de reproductieve gezondheid van mannen in the EU worden geschat op gemiddeld 500 miljoen per jaar

Rapport Noord Europese Landen: hoge gezondheidskosten van 59 miljoen tot 1 miljard euro door chemische blootstelling

19.11.2014 |Tot 40 % van de gezondheidskosten die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen bij mannen kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDC’s), aldus een schatting die deze week gepresenteerd werd door een afvaardiging van de Noord Europese Landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

“De kosten van ontbrekend beleid: Sociaaleconomische analyse van kosten verbonden aan effecten van  hormoonverstorende stoffen op de reproductieve gezondheid van mannen.” Dit is de titel van de studie die deze week is gepubliceerd door  “Norden”, de Raad van Ministers van de Noord Europese landen. De auteurs hebben er voor gekozen om zich te richten op de negatieve gevolgen voor de mannelijke reproductieve gezondheid, zoals afwijkingen in het geslachtsorgaan van baby jongens (met de medische namen cryptorchisme en hypospadias); verminderde zaadproductie en zwakke kwaliteit van het zaad, en teelbal kanker. Omdat het oorzakelijke verband tussen  blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en deze gezondheidseffecten al relatief goed zijn vastgesteld.

Het rapport maakt duidelijk dat alleen een deel van de totale kosten van deze gezondheidseffecten het gevolg is van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Het rapport berekent het deel van de kosten die zijn toe te schrijven aan de blootstelling, op 2%, 20% en 40%. De auteurs  hebben deze percentages berekend op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis en raadpleging van deskundigen. Voor de gehele Europese Unie (EU), worden de kosten geschat op respectievelijk €59 miljoen, €600 miljoen en €1,200 miljoen per jaar. Dus als blootstelling aan hormoon verstorende chemicaliën verantwoordelijk is voor het hoogste percentage 40%, dan kan potentieel per jaar tot  €1,200 miljoen worden bespaard door wettelijke beschermingsmaatregelen tegen EDC’s.

Dit Norden rapport maakt slechts een schatting voor een beperkt deel van de gezondheidseffecten, die steeds meer door onderzoekers in verband worden gebracht met blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Ook de sterk stijgende kosten voor toenemende chronische ziekten als diabetes, obesitas, borst- en prostaatkanker, aangeboren leer- en gedagstoornissen van kinderen, worden deels gerelateerd aan de toegenomen blootstelling aan EDC’s. Volgens een rapport van de organisatie HEAL, komt een voorzichtige kostenschatting hiervoor in EU op 31 miljard per jaar.

“Dit rapport van Norden maakt opnieuw duidelijk dat er sterk toenemende zorgkosten zijn tegenover de claims van de chemische industrie dat strengere regulering van EDC’s te hoge kosten zou meebrengen voor het bedrijfsleven,” zegt Sascha Gabizon, directeur van WECF – een internationaal netwerk voor een gezond en duurzaam milieu.

“Door de kosten voor mannelijke reproductieve problemen die samenhangen met EDC’s, te schatten tot op 40 % van de totale kosten, maken deze regeringen heel duidelijk dat blootstelling aan EDC’s grote schadelijke gevolgen kan hebben voor de mannelijke vruchtbaarheid en gezondheid. Daarom zouden we deze stoffen niet moeten gebruiken,” zegt Sascha Gabizon.

Na een reeks van uitgestelde maatregelen voor de aanpak van EDC’s, heeft het Directoraat voor Gezondheid van de Europese Commissie (DG SANCO) een publieke consultatie geopend over de criteria op basis waarvan hormoonverstorende stoffen kunnen worden geïdentificeerd in de EU regelgeving voor biociden (tegen ongedierte en bacteriën en schimmels in producten) en gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden). De consultatie is gericht op sociaal - economische effecten. Deze plotseling ingestelde raadpleging wordt door velen gezien als een poging om de industrie de kans te bieden de geschatte kosten op tafel te leggen van te verwachte  wetgeving, die een aantal biociden en pesticiden met hormoonverstorende werking mogelijk zal gaan verbieden. De consultatie  wordt nu gehouden via een online vragenlijst en zal sluiten op 16 januari 2015.

www.wecf.eu
www.eenveilignest.nl
www.childprotectfromchemicals.eu.nl

Contact:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sascha Gabizon, Algemeen Directeur WECF Internationaal 030-2310300030-2310300
Marie Kranendonk, Expert EDC’s WECF, 06-5355694106-53556941

Dit persbericht met annex is ook beschikbaar in PDF.

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018