Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Doel Campagne voor Europees Burgerinitiatief “Water is een Mensenrecht” bereikt!

Wij willen iedereen ontzettend bedanken die getekend heeft voor dit Burgerinitiatief. Het doel “minstens een miljoen handtekeningen te verzamelen” is bereikt. Toch willen we iedereen die nog niet getekend heeft, vragen om alsnog een handtekening te zetten, want hoe meer handtekeningen, hoe sterker we onze stem kunnen laten gelden.

14.02.2013 | WECF PersHet is ontzettend belangrijk om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen om een krachtig Europees Burgerinitiatief aan de Europese Commissie voor te leggen, omdat de EU al aan het werk is om water- en sanitatievoorzieningen te privatiseren. Dit betekent dat de EU deze voorzieningen niet meer wil zien als publieke goederen dat wordt geleverd door de gemeentes, maar als handelswaar voor op de interne markt. Hierdoor wordt water en sanitatie opengesteld voor concurrentie en zeer waarschijnlijk komt de macht over water- en sanitatievoorzieningen dan in handen van grote waterbedrijven. In het verleden is al bewezen dat dit leidt tot prijsverhoging en een lagere kwaliteit van voorzieningen voor de burger. Vooral de armere groepen in de EU-bevolking zullen de hogere prijzen nauwelijks kunnen betalen, wat weer voor problemen zorgt.

Daarom nog een keer de oproep aan alle Nederlanders. Verspreid deze campagne aan iedereen die je kent; vrienden, collega’s, kennissen en familieleden die boven de 18 zijn en burgers van de Europese Unie. Ook Facebook en Twitter en andere social media kan heel goed gebruikt worden om snel deze campagne te verspreiden.  

Women in Europe for a Common Future (WECF) is één van de eerste internationale organisaties die dit burgerinitiatief steunt en is het aanspreekpunt voor de campagne in Nederland. WECF is een netwerk van meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties werkzaam in 40 landen, voornamelijk verspreid over Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Door middel van lokale projecten en beleidswerk op zowel internationaal, nationaal en lokaal niveau, streeft WECF naar een gezonde leefomgeving voor iedereen. Samen met onze partners implementeren wij projecten op het gebied van veilig water&sanitatie, duurzame energie, veilige chemicaliën en duurzame landbouw, gender en mensenrechten.

-----------------------------------------------------------------------------

Als u het Europees Burgerinitiatief nog niet getekend hebt, kunt u hier direct online uw handtekening zetten.

U kunt ook handtekeningenformulieren uitprinten en verspreiden. Deze formulieren kunt u vinden op: http://www.right2water.eu/signature-forms
Daarna kunt u de formulieren met handtekeningen naar ons WECF adres in Nederland sturen:
WECF Nederland
PO Box 13047
3507 LA Utrecht

Right2water is ook op Facebook en Twitter. Like us en volg ons!
facebook / right2water, Twitter / @right2water

Voor meer informatie, kunt u daarom contact opnemen met:
Chantal van den Bossche
chantal.vandenbossche@wecf.eu
+31-30-2310300
www.wecf.eu