Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici!

“Politici, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.”

16.11.2012 | WECF Pers

Utrecht, 16 november 2012 – “Politici, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag gaat een coalitie van bezorgde ouders, duurzame ouderorganisaties, -retailers onder de naam MamaGreen op woensdag 21 november naar Den Haag om namens de Sint ‘groene en gifvrije’  presentjes aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen. Hiermee willen ze hun zorg uiten over nog altijd toegestane schadelijke- en hormoonverstorende stoffen in producten en voeding die bedoeld zijn voor kinderen.

Ook ontvangen de politici de eerste versie van het MamaGreen magazine, dat diezelfde avond om  20.00 uur online gepresenteerd zal worden. Een uniek groen lifestyle magazine voor zwangeren, mama’s en papa’s in spé en jonge ouders met een optimistische en informerende toon: Wat kun je doen om een veilige en gezonde omgeving voor je kinderen te creëren?

Positieve actie Met deze actie uiten de ouders op een positieve manier hun zorg over schadelijke stoffen in producten voor kinderen. WECF – een internationaal netwerk van vrouwen- en milieuorganisaties - ondersteunt de actie met haar informatiecampagne Een Veilig Nest, waarmee ze het publiek informeert over de huidige internationale discussie inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan lage doses hormoonverstorende stoffen, zogeheten EDCs, via voeding en consumentenproducten. Vooral tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte zijn kinderen namelijk uitermate gevoelig voor toxische invloeden.

‘Politiek, laat Nederland voorop lopen op dit onderwerp en niet achterop op andere landen’.  De  WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) bracht onlangs een rapport uit over de potentiële schade aan de ontwikkeling van kinderen door blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de gezondheidseffecten in hun latere leven. Ook de Europese Commissie riep de lidstaten onlangs op om productveiligheid extra onder de aandacht te brengen van consumenten, in het bijzonder de meest kwetsbare groep consumenten, zoals kinderen en zwangere vrouwen.  In de landen om ons heen worden mede hierdoor hormoonverstorende chemicaliën meer en meer verboden. Was Bisfenol A al verboden in Frankrijk en Denemarken, vanaf 1 januari zal het ook in Belgie verboden zijn voor gebruik in verpakkingen voor kindervoedsel. Helaas lijkt het onderwerp in Nederland nog niet op de politieke agenda te staan. 

Sascha Gabizon , directeur van WECF, zegt: “Het verbaast ons dat in Nederland nog zo weinig aandacht is voor deze  relatie tussen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de stijging van chronische ziekten. Want het onderwerp is internationaal zeer actueel. Inmiddels werkt de Europese Commissie aan nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen. In het Europees parlement wordt gewerkt aan een rapport erover”  WECF is dan ook van mening dat product- en milieunormering meer afgestemd zou moeten worden op de meest kwetsbare schakel: jonge kinderen, via een zogeheten Kindnorm.* De normen zijn nu nog vaak vastgesteld op gezonde volwassenen.

Lancering online Mama Green magazine
Om ouders een gezonde en veilige keuze te kunnen bieden wordt op 21 november, ‘s avonds op 20 uur online het gratis magazine Mama Green gelanceerd voor zwangeren en ouders met kinderen tot 1 jaar. Het magazine is optimistisch en informerend. Volg @MamaGreenNL op twitter zodat je de lancering niet mist. Het is het einde van een dag die in het teken staat van duurzame initiatieven voor kinderen; ‘s middag om 15.00 uur wordt tijdens een speciale ceremonie de Groene Giraf voor meest duurzame kinderdagverblijf van het jaar uitgereikt via een live stream.

De dag & het magazine worden ondersteund door een breed palet aan duurzame ouderorganisaties en retailers als BabyBeGood, Green Jump , de Groene Giraf en Ecomama.

Download hier het persbericht als PDF

Meer informatie:
www.wecf.eu
www.eenveilignest.nl

Meedoen aan de actie? Meer informatie tamara.hijl@babybegood.nl

*  De Vlaamse Gezinsbond vraagt al langer aandacht voor kwetsbare groepen en heeft binnen dit kader eind 2010 de 'kindnorm' gelanceerd.

Kinderen verdienen ‘Een Veilig Nest’.  Aanstaande ouders met prangende vragen of die ervaringen over groen ouderschap willen delen kunnen terecht op twitter via @MamagreenNL of @EenVeiligNest. WECF (Women in Europe for a Common Future) werkt hard aan een gezond leefmilieu voor iedereen.  Een Veilig Nest, is speciaal gericht op het creëren van een veilige omgeving voor baby’s en jonge kinderen. Want ook al tijdens de zwangerschap kan blootstelling aan gevaarlijke stoffen negatieve gevolgen hebben. Een Veilig Nest voorziet ouders van duidelijke informatie, werkt samen met wetenschappers en pleit zowel in Den Haag als Brussel voor strengere wetgeving.


----------------------------------------
Contact: 
Voor meer informatie, high resolutie beeldmateriaal, een exemplaar van het MamaGreen magazine of een interview kunt u rechtstreeks contact opnemen met Chantal Van den Bossche van WECF via 06-28129992 of via chantal.vandenbossche@wecf.eu

Meer informatie:
•    Kamer en kabinetsformateurs gewezen op ontbrekende schakel in aanpak stijgende zorgkosten: http://www.wecf.eu/nederland/nieuws/2012/tweedekamer-hormoonverstoorders.php
•    Uitleg over hormoonverstorende stoffen: http://eenveilignest.nl/een-veilig-nest/hormoonverstorende-stoffen/


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017