Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Was je baby nooit met gevaarlijke stoffen!

10.02.2010 | Telegraaf, bijlage VeiligheidZou je een baby wassen met een product dat allergieen kan veroorzaken? Laat je het spelen met stoffen die zijn hersenen kunnen beschadigen? Zou je zijn DNA willen beschadigen om maar van luizen af te komen? En neem je het risico op verminderde vruchtbaarheid op de koop toe als je hem lekker insmeert?

Grote kans dat je op alle vragen 'nee' hebt geantwoord. Toch worden gevaarlijke stoffen nog volop gebruikt in alledaagse producten. En stoffen die op zichzelf als veilig worden beschouwd, kunnen in combinatie met elkaar ook schadelijk zijn. Baby's en kinderen zijn in dit opzicht bijzonder kwetsbaar.

WECF, Women in Europe for a Common Future, maakt zich sterk voor de gezondheid van alle kinderen door te werken aan betere wetgeving en handhaving, een groter aanbod aan gezonde en veilige producten en betere informatie aan ouders en verzorgers.WECF is een netwerk van 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in West en Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azie gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Van 10 tot 12 maart, als in het Italiaanse Parma, de Vijfde Ministeriele Conferentie Milieu & Gezondheid plaatsvindt, is WECF actief aanwezig met een paneldebat, een tentoonstelling en de uitreiking van een Award met als boodschap: 'kinderen hebben recht op een veilige leefomgeving, zowel in de baarmoeder als daarbuiten'.

U kunt WECF steunen. Voor slechts 1 euro per maand wordt u Vriend van WECF.Vrienden van WECF is voor iedereen die wil werken aan het verbeteren van een gezonde leefomgeving en zelf ook meer willen weten over de eigen situatie op het gebied van milieu en gezondheid.

Telegraaf, 10 februari 2010, bijlage Veiligheid


Meer Nieuws

WECF directeur genomineerd als Regionaal Vertegenwoordiger Europese Regio UNEP
Sascha Gabizon is genomineerd als vertegenwoordiger van het VN-Milieuprogramma UNEP
21.09.2017