Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.

"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"

24.01.2019 |
Aanbieding petitie aan Tweede Kamer commissie EZK (foto: NIVON)

Op dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties, waaronder WECF, met samen 2,9 miljoen leden/donateurs de Petitie over Brede Welvaart 2019-2030 aan aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Korte toespraken waren er van Jan Juffermans (Platform DSE) en Chantal Van den Bossche (WECF).

De petitie, die een initiatief was van Platform DSE, vraagt de regering en het parlement om plannen te maken die leiden tot een drastische verkleining van onze ecologische voetafdruk in 10 jaar. Onze mondiale voetafdruk is nu in Nederland gemiddeld 5,9 hectare per persoon. Dat is ruim drie keer meer dan het Eerlijk Aarde-aandeel van 1,7 ha. 

Aanwezig bij de overhandiging waren de Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Lammert van Raan en Christine Teunissen (PvdD), Matthijs Sienot (D66), Laura Bromet (GL), Mahir Alkaya (SP) en William Moorlag (PvdA). 

31 ondertekenaars

De 31 ondertekenaars van de petitie zijn vooral actief op het terrein van natuur en milieu, nieuwe economie, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, zoals Milieudefensie en Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Our New Economy, Oxfam Novib en de Liga voor de Rechten van de Mens, IVN en Ware Winst Brabant, Both Ends en Greenpeace. Ook de FNV heeft de petitie ondertekend. Samen vertegenwoordigen deze organisaties ruim 2.900.000 leden en donateurs. 

De petitie is een initiatief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, dat al vele jaren strijdt  voor meer en betere welvaartsindicatoren in een dashboard. Met de ‘Monitor Brede Welvaart’, die in 2018 voor het eerst uitkwam, is dat dashboard er gekomen.

Overbelasting beperken

De nieuwe monitor maakt  duidelijk dat Nederland voor haar welvaart beslag legt op een onrechtvaardig groot deel van de wereldwijde gebruiksruimte. Zolang de Aarde nog ruimte genoeg had, leek dat geen probleem. Maar rond 1970 schoot de mensheid door de ‘duurzaamheidsbarričre’ van de Aarde. De planeet werd door onze consumptie te klein. Jan Juffermans van het Platform DSE: “Toen al hadden we plannen moeten maken om met een sterk  groeiende wereldbevolking de beperkte hulpbronnen eerlijk te gaan verdelen en de overbelasting (global overshoot) te beperken. Ieder heeft immers recht op een Eerlijk Aarde-aandeel”. 

Nederland geen voorloper

Ondanks diverse ernstige waarschuwingen, zoals “Limits to Growth” van de Club van Rome (1972), “Our Common Future” van de Verenigde Naties (1987) en meer recent de “Scientists’ Warning to Humanity” van ruim 21.000 wetenschappers uit 184 landen (2017),  heeft de mensheid getalmd om tijdig de noodzakelijke maatregelen te nemen, en Nederland was ook beslist geen voorloper. Intussen worden we met onze neus op de feiten gedrukt door o.a. de analyse van de “Planetary Boundaries” en het recente IPCC-klimaatrapport.  

Mensenrechtenkwestie

Op vele fronten doemen de knelpunten op en haast is geboden om onze en de mondiale samenleving nog een enigszins veilige toekomst te bieden. Daarom is verkleining van onze mondiale voetafdruk hoogst noodzakelijk geworden; het is een kwestie van mensenrechten en samen overleven, voor nu en voor vele generaties na ons. Dat is een ongekende maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid! De knelpunten kunnen alleen in samenhang met de beoogde klimaatmaatregelen goed opgelost worden.

Lees hier de petitie aan de Regering en Tweede Kamer en bekijk hier de andere ondertekenaars. 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019