Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag

Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.

22.11.2018 |
Op 19 november kwamen in Den Haag experts, zo’n 30 vertegenwoordigers van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke én jongerenorganisaties, én Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) bij elkaar om te discussiëren over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in Nederlands beleid om onze ecologische voetafdruk te verminderen en bij te dragen aan het wereldwijd behalen van de SDG’s. 

Politici zitten wél aan de thermometer van de aarde: meer coördinatie vanuit overheid is noodzakelijk!

Uit de bijdragen van de twee openingssprekers, Herman Sips (Global Center on Adaptation) en Kiane de Kleijne (Radboud Universiteit, bijdrager aan het in oktober gepubliceerde IPCC rapport), bleek de urgentie van het vraagstuk van de middag. Als Nederland, en de rest van de internationale gemeenschap, niet NU haar actie rondom klimaatadaptatie en mitigatie versterkt, zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs niet gehaald worden, met desastreuze gevolgen voor onze leefomgeving, biodiversiteit, én daarmee ook voor onze manier van leven, de economie. De Nederlandse overheid moet dus haar invloed gebruiken om tot een omslag te komen. In de discussie over klimaatactie moet minder stil worden gestaan bij de risico’s en kosten van klimaatbeleid, en meer worden gefocust op de baten. 

Meer klimaatfinanciering 

In drie groepen discussieerden de aanwezigen, onder leiding van BothENDS, Plastic Soup Foundation en WECF over politieke aanbevelingen, respectievelijk rondom duurzame energie & klimaatactie (SDG’s 7 & 13), water & land (SDG’s 6, 14, & 15), en duurzame consumptie & productie (SDG 12). 

Zo moet bijvoorbeeld de Nederlandse inzet voor klimaatfinanciering verbeterd en verscherpt worden. De toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de meest kwetsbaren moet beter gegarandeerd worden en beter aangesloten bij lokale behoeften. Transparantie vanuit de overheid (en BZ specifiek) rondom klimaatfinanciering kan ook verbeterd worden, bijvoorbeeld door een jaarlijkse inlichting van de Tweede Kamer over de bestemmingen en impact van de financiering. Ook is er nieuwe klimaatfinanciering nodig, waarbij veel meer aandacht moet worden besteed aan adaptatie in plaats van mitigatie. 

Stimulering van gedragsverandering

Ook werd gediscussieerd over de rol die de overheid moet spelen bij het stimuleren van gedragsverandering van duurzame consumptie en productie. Die verantwoordelijkheid moet niet bij hen zelf te liggen, maar moet worden gestimuleerd worden door deo verheid. Bijvoorbeeld door een CO2 belasting in te stellen, die aan de consument de échte prijzen laten zien van wat we produceren en importeren. Inkomsten uit deze belastingen kunnen worden ingezet voor een uiterst noodzakelijke omslag naar duurzame landbouw in Nederland. Essentieel in het stimuleren van gedragsverandering is een verandering in narratief. Er moet niet in termen van risico’s, kosten, etc. gesproken worden, maar bijvoorbeeld meer over de effecten op onze gezondheid.

Verscherping van regelgeving

Verscherping van regelgeving is ook een essentieel onderdeel van het bereiken van de SDG’s en beschermen van onze leefomgeving en biodiversiteit beter te beschermen. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid plastic en micro-plastics in onze oceanen, water en bodem. Deze komen terecht in onze drinkwatervoorzieningen en hebben bovendien effect  op de biodiversiteit. Plastic laat ook schadelijke toxische additieven los en trekt chemicaliën, virussen en bacteriën aan. Er moet in strengere normen worden opgesteld om giftige stoffen in onze consumentenproducten te verminderen, want deze hebben schadelijke effecten op onze gezondheid. 

Wat kunnen wij als maatschappelijke organisaties doen?

Er ligt voor ons als maatschappelijke en jongerenorganisaties een rol weggelegd om het draagvlak voor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in de Nederlandse samenleving en politiek te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door zichtbaarheid te geven aan goede initiatieven van onze partners in ontwikkelingslanden, én van Nederlandse politici. Door deze boodschappen van elkaar te versterken creëren we een collectief geluid voor klimaatactie en de SDG’s in de samenleving én richting de politiek. 

Matthijs Sienot (D66) nieuwe adoptieouder! 

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) luisterde aan het einde van de middag aandachtig naar al onze bijdragen, en was gemotiveerd om zijn eigen bijdragen toe te lichten. Hij beloofde zelfs nieuwe adoptieouder te worden van SDG 7 & 13 voor de ‘Adopteer een SDG’ campagne. Dat brengt het totale aantal adoptieouders van SDG’s in de Tweede Kamer op 25!  Een mooie uitkomst van een mooie bijeenkomst, dus laten we ons samen inzetten voor een schoon klimaat!  

Lees hier  de uitgewerkte aanbevelingen die uit de bijeenkomst zijn gekomen.

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019